3D model

3D model

Objektif Aktiviti: Program bertujuan untuk memberi pendedahan kepada murid berkaitan konsep 3D Modelling dan teknologi-teknologi yang membantu dalam menghasilkan objek 3D.  Mempelajari asas solid modelling menggunakan FreeCAD. Membuat lakaran 3D...